Saturday, May 12, 2012

vietcalendar


VietCalendar is free and always!!!
VietCalendar supports both Solar and Lunar Day with simply design,easy to use.

VietCalendar là ứng dụng xem ngày miễn phí,giao diện thân thiện, dễ sử dụng để tra cứu nhanh ngày âm lịch, dương lịch.Feature :

-watching current Solar, Lunar with a large useful info.
-watching month, click on a cell to see specific info.
-watching info from 1800 to 2199.
-slide to change date in a month.

Tính Năng:
- xem ngày hiện tại với các thông tin: giờ hoàng đạo,thông tin ngày âm,can chi, tiết ...
-slide để chuyển ngày trước, ngày sau ngày hiện tại
- xem lịch tháng, click vào ô để xem chi tiết ngày muốn xem.
- đổi ngày dễ dàng: chọn tháng, năm cần đổi -> xem chi tiết tháng đó -> click xem chi tiết ngày muốn xem.

Tương Lai, VietCalendar sẽ hỗ trợ thêm các tính năng hữu ít như xem sao, giải hạn...

Rate for us! It is the most motivation to make VietCalendar more perfect.